+ 10 mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở mới nhất năm 2023

Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà là một công cụ quan trọng giúp bảo vệ quyền lợi của bạn khi thực hiện các công việc sửa chữa nhà. Hợp đồng này định nghĩa rõ ràng các điều kiện và điều khoản trong quá trình sửa chữa nhà, giúp tránh các tranh chấp và rủi ro không đáng có. Ngoài ra, nó cũng giúp đảm bảo rằng bạn và bên sửa chữa đều hiểu rõ về các nghĩa vụ và quyền lợi của mình. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về mẫu hợp đồng sửa chữa nhà và các mẫu hợp đồng cụ thể dưới đây.

+ 10 mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở mới nhất năm 2023

Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà cơ bản

Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà cơ bản thường bao gồm các thông tin sau:

 • Thông tin bên thuê sửa chữa: Bao gồm tên, địa chỉ và thông tin liên lạc của bên thuê sửa chữa.
 • Thông tin bên sửa chữa: Bao gồm tên, địa chỉ và thông tin liên lạc của bên sửa chữa, công ty sửa nhà.
 • Các công việc cần thực hiện: Liệt kê tất cả các công việc cần thực hiện trong quá trình sửa chữa nhà. Điều này giúp đảm bảo rằng cả hai bên đều hiểu rõ về phạm vi của công việc.
 • Thời gian thực hiện: Điều này bao gồm thời gian bắt đầu và kết thúc của quá trình sửa chữa nhà.
 • Chi phí: Các chi phí sửa chữa nhà cần được nêu rõ và phải đủ rõ ràng để tránh bất kỳ sự nhầm lẫn nào.
 • Thanh toán: Các phương thức thanh toán và thời gian thanh toán cần được nêu rõ để đảm bảo rằng không có tranh chấp nào xảy ra liên quan đến việc thanh toán.
 • Điều khoản bảo hành: Một số mẫu hợp đồng sửa chữa nhà có điều khoản bảo hành để đảm bảo rằng các công việc sửa chữa được thực hiện đúng cách và sẽ được sửa lại miễn phí nếu xảy ra sự cố trong một khoảng thời gian nhất định sau khi hoàn thành.
 • Chấp thuận: Điều này bao gồm chữ ký của cả hai bên, đồng nghĩa với việc họ đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu trong hợp đồng.

Tổng hợp các mẫu hợp đồng sửa chữa nhà năm 2023

Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà đơn giản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA NHÀ Ở

………, ngày……tháng……năm……

 

Hôm nay ngày …. tháng … năm ….

Tại địa điểm: ……………………………………………………………………………………………….

 

Bên chủ nhà: Đại diện là Ông (bà): …………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: …………………………… cấp ngày ……………………………………….

Tại: ……………………………………………………………………………………………………..…..

 

Bên nhận khoán: Đại diện cho nhóm thợ là Ông (bà): ………………………………………….……

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: ……………………….cấp ngày ……………. tại ………………………….

 

Hai bên lập thỏa thuận lập hợp đồng sửa chữa nhà với nội dung cụ thể sau đây:

 

Điều 1: Nội dung công việc đặt khoán

Bên chủ nhà đặt khoán cho bên thợ những công việc sửa chữa căn nhà số …………………………..

theo hồ sơ được chính quyền cho phép (nếu có) bảo đảm các yêu cầu sau:

1. Nền móng phải bảo đảm:

………………………………………………………………………………………………………………..

2. Vách nhà phải bảo đảm:

…………………………………………………………………………………………………………………

3. Địa điểm và quy cách phần bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh phải bảo đảm:

…………………………………………………………………………………………………………………

4. Yêu cầu về các lầu nhà (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………

5. Yêu cầu về trần nhà, mái nhà:

…………………………………………………………………………………………………………………

6. Yêu cầu về cổng, cửa chính nhà, cửa hậu nhà:

………………………………………………………………………………………………………………….

7. Yêu cầu về quét vôi, quét sơn:

………………………………………………………………………………………………………………….

8. Các yêu cầu đặc biệt khác cho căn nhà:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 2. Nguyên vật liệu và tiền vốn ứng trước.

1. Phần nguyên vật liệu chủ nhà cung ứng gồm:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

2. Phần nguyên vật liệu bên thợ cung ứng gồm:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

3. Chủ nhà ứng trước số tiền mua nguyên vật liệu là ……………………… đồng.

4. Các bên phải chịu mọi trách nhiệm về chất lượng, số lượng và mọi hậu quả do nguyên vật liệi mình cung ứng.

 

Điều 3. Trách nhiệm của bên nhận khoán

1. Tự tổ chức mọi công việc sau khi đã nhận khoán, bảo đảm thời hạn khoán, chất lượng và kỹ thuật xây dựng, sửa chữa nhà theo yêu cầu cụ thể của chủ nhà.

2. Bảo quản và sử dụng tiết kiệm các nguyên vật liệu trong thời gian làm việc. Hư hỏng phương tiện hoặc mất mát nguyên vật liệu bên nhận khoán phải chịu trách nhiệm (nếu chủ nhà ở tại chổ và nhận trách nhiệm bảo quản nguyên vật liệu, công cụ lao động ngoài giờ làm việc thì mất mát vào thời gian nào trách nhiệm thuộc bên đó).

3. Khi kết quả công việc chưa bàn giao cho chủ nhà thì bên thợ phải chịu mọi rủi ro tự nhiên xảy ra (trừ trường hợp do các sự biến khách quan như mưa, bão, lụt …)

4. Phải sửa chữa kịp thời những sai sót khi chủ nhà phát hiện mà không được tính thêm tiền công.

 

Điều 4. Trách nhiệm của chủ nhà đặt khoán

1. Cung ứng đầy đủ các điều kiện vật chất, nguyên vật liệu, giấy tờ pháp lý, tài liệu, họa đồ …. Cho bên nhận khoán đúng với thỏa thuận.

2. Chuẩn bị chổ ở cho ………. Người bên thợ, lo ăn ngày ……. Bữa cơm cho ….. người thợ (nếu bên thợ có yêu cầu).

3. Bên đặt khoán phải chịu trách nhiệm trước chính quyền khi kiểm tra các thủ tục pháp lý về xây dựng, sửa chữa phải bồi thườn hợp đồng cho bên nhận khoán khi bị chính quyền đình chỉ công việc.

 

Điều 5. Thời hạn hợp đồng và cách thức thanh toán.

Thời gian sửa chữa căn nhà dự kiến hoàn thành trong thời gian không quá ……. Ngày (hoặc tháng).

Bên đặt khoán sẽ thanh toán trên cơ sở tiến độ việc.

a) Đợt 1: Sau khi ký hợp đồng ……… % giá trị tổng công thợ.

b) Đợt 2: Sau khi hoàn thành ……….% căn nhà sẽ thanh toán ………. % giá trị ……. Tổng công thợ.

c) Đợt cuối sau khi nhận bàn giao toàn bộ việc khoán vá quyết toán công nợ.

 

Điều 6. Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ và tận tâm các nghĩa vụ hợp đồng đã xác lập. Khi có tranh chấp sẽ cùng bàn bạc thương lượng giải quyết.

Hợp đồng được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản.

 

          ĐẠI DIỆN BÊN ĐẶT KHOÁN                                ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN KHOÁN

                          (Ký tên)                                                                    (Ký tên)

Nguồn: thuvienphapluat

Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà vệ sinh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-
HỢP ĐỒNG SỬA CHỮA NHÀ VỆ SINH
(Số: ……………./HĐSCNO)

 Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại ………………………………………………

Chúng tôi gồm có:

BÊN CHỦ NHÀ (BÊN A): ……………………………………………………………………………………………

a) Trường hợp là cá nhân:

Ông/bà: ………………………………….………CMND số: ………….…… Ngày cấp …….. Nơi cấp …………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Là chủ sở hữu nhà ở: ………………………………………………………………………………………………..

BÊN NHẬN KHOÁN (BÊN B):

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Do ông (bà): …………………………………………………Chức vụ: ………………………………làm đại diện.

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC ĐẶT KHOÁN

Bên A đặt khoán cho bên B những công việc sửa chữa căn nhà số ………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

theo hồ sơ được chính quyền cho phép (nếu có) bảo đảm các yêu cầu sau:

– Nền móng phải bảo đảm: ………………………………………………………………………………………

– Vách nhà phải bảo đảm: ……………………………………………………………………………………….

– Địa điểm và quy cách phần bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh phải bảo đảm: …………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

– Yêu cầu về các lầu nhà (nếu có): ……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

– Yêu cầu về trần nhà, mái nhà: …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

– Yêu cầu về cổng, cửa chính nhà, cửa hậu nhà: …………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

– Yêu cầu về quét vôi, quét sơn: ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

– Các yêu cầu đặc biệt khác cho căn nhà: …………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 2: NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ TIỀN VỐN ỨNG TRƯỚC

a) Phần nguyên vật liệu bên A cung ứng gồm: …………………………………………………………………

b) Phần nguyên vật liệu bên B cung ứng gồm: …………………………………………………………………

c) Chủ nhà ứng trước số tiền mua nguyên vật liệu là ……………………… đồng.

d) Các bên phải chịu mọi trách nhiệm về chất lượng, số lượng và mọi hậu quả do nguyên vật liệu mình cung ứng.

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

3.1 Tự tổ chức mọi công việc sau khi đã nhận khoán, bảo đảm thời hạn khoán, chất lượng và kỹ thuật xây dựng, sửa chữa nhà vệ sinh theo yêu cầu cụ thể của bên A.

3.2. Bảo quản và sử dụng tiết kiệm các nguyên vật liệu trong thời gian làm việc. Hư hỏng phương tiện hoặc mất mát nguyên vật liệu bên B phải chịu trách nhiệm (nếu bên A ở tại chổ và nhận trách nhiệm bảo quản nguyên vật liệu, công cụ lao động ngoài giờ làm việc thì mất mát vào thời gian nào trách nhiệm thuộc bên đó).

3.3. Khi kết quả công việc chưa bàn giao cho bên A thì bên B phải chịu mọi rủi ro xảy ra, trừ trường hợp bất khả kháng.

3.4. Phải sửa chữa kịp thời những sai sót khi bên A phát hiện mà không được tính thêm tiền công.

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

4.1. Cung ứng đầy đủ các điều kiện vật chất, nguyên vật liệu, giấy tờ pháp lý, tài liệu, họa đồ …. cho bên B đúng với thỏa thuận.

4.2. Chuẩn bị chổ ở cho ………. người bên B, lo ăn ngày ……. bữa cơm cho ….. người thợ (nếu bên B có yêu cầu).

4.3. Bên đặt khoán phải chịu trách nhiệm trước chính quyền khi kiểm tra các thủ tục pháp lý về xây dựng, sửa chữa phải bồi thường hợp đồng cho bên B khi bị chính quyền đình chỉ công việc.

ĐIỀU 5: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Thời gian sửa chữa căn nhà dự kiến hoàn thành trong thời gian không quá ……….…. ngày (hoặc tháng).

Bên đặt khoán sẽ thanh toán trên cơ sở tiến độ việc.

– Đợt 1: Sau khi ký hợp đồng ……… % giá trị tổng công thợ.

– Đợt 2: Sau khi hoàn thành ……….% căn nhà sẽ thanh toán ………. % giá trị ……. tổng công thợ.

– Đợt cuối sau khi nhận bàn giao toàn bộ việc khoán và quyết toán công nợ.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Các bên cam kết cùng nhau thực hiện hợp đồng. Nếu trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc các bên sẽ trao đổi trên tinh thần hợp tác, trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì việc tranh chấp sẽ được phán quyết bởi tòa án.

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                        ĐẠI DIỆN BÊN B

 (Ký tên, đóng dấu)                                                                      (Ký tên, đóng dấu)

Một số ảnh mẫu hợp đồng sửa chữa nhà

Mẫu 1

Ảnh mẫu hợp đồng sửa chữa nhà - 1

Mẫu 2Ảnh mẫu hợp đồng sửa chữa nhà - 2

 

Mẫu 3

Ảnh mẫu hợp đồng sửa chữa nhà - 3

Mẫu 4

Ảnh mẫu hợp đồng sửa chữa nhà - 4

Hướng dẫn soạn mẫu hợp đồng sửa chữa nhà đơn giản nhất

Để soạn một hợp đồng sửa chữa nhà ở, bạn có thể làm theo các bước sau đây:

Bước 1: Xác định các điều kiện của hợp đồng Trước khi bắt đầu soạn hợp đồng, bạn cần xác định các điều kiện cơ bản của hợp đồng sửa chữa nhà ở. Điều này có thể bao gồm phạm vi công việc cần sửa chữa, thời gian hoàn thành công việc, chi phí dự kiến, các điều khoản về bảo hành và chất lượng công việc, và bất kỳ điều kiện khác nào liên quan đến hợp đồng.

Bước 2: Chuẩn bị mẫu hợp đồng Sau khi xác định các điều kiện cơ bản của hợp đồng, bạn có thể chuẩn bị mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở. Mẫu hợp đồng có thể được tìm thấy trên các trang web chuyên về văn bản pháp lý hoặc bạn có thể tạo một mẫu hợp đồng riêng của mình. Bạn cần đảm bảo rằng mẫu hợp đồng của bạn đầy đủ các điều kiện của hợp đồng sửa chữa nhà ở và được chuẩn bị một cách chính xác.

Bước 3: Cập nhật mẫu hợp đồng với các điều kiện cụ thể Sau khi chuẩn bị mẫu hợp đồng, bạn cần cập nhật mẫu hợp đồng với các điều kiện cụ thể của hợp đồng của bạn. Bạn cần đảm bảo rằng các điều khoản và điều kiện của hợp đồng đầy đủ và chính xác. Nếu cần thiết, bạn có thể sử dụng các mẫu hợp đồng có sẵn để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của hợp đồng của bạn.

Bước 4: Kiểm tra và xác nhận hợp đồng Sau khi hoàn tất hợp đồng, bạn cần kiểm tra lại các điều kiện của hợp đồng để đảm bảo rằng nó đầy đủ và chính xác. Sau đó, bạn và bên thứ hai cần xác nhận hợp đồng bằng cách ký tên và đóng dấu trên các bản sao của hợp đồng.

Những lưu ý khi soạn thảo và ký kết hợp đồng sửa chữa nhà ở

Khi soạn thảo và ký kết hợp đồng sửa chữa nhà ở, bạn cần lưu ý một số điểm quan trọng sau đây:

 1. Xác định đầy đủ các công việc cần sửa chữa: Trước khi soạn thảo hợp đồng, bạn cần đảm bảo đã xác định đầy đủ các công việc cần thợ sửa nhà. Điều này sẽ giúp bạn có thể soạn thảo hợp đồng chi tiết và tránh những tranh chấp không cần thiết sau này.
 2. Mô tả chi tiết công việc cần sửa chữa: Trong hợp đồng, bạn cần mô tả chi tiết các công việc cần sửa chữa, bao gồm cả phạm vi, thời gian và chi phí của từng công việc.
 3. Xác định thời gian hoàn thành công việc: Bạn cần xác định thời gian hoàn thành các công việc trong hợp đồng. Thời gian này cần phải hợp lý và khả thi để tránh tình trạng chậm tiến độ và phát sinh chi phí.
 4. Thỏa thuận về chi phí: Bạn cần thỏa thuận về chi phí sửa chữa trong hợp đồng. Chi phí này cần phải được xác định rõ ràng và bao gồm cả chi phí sửa chữa và các khoản phụ phí khác nếu có.
 5. Thỏa thuận về việc thanh toán: Bạn cần thống nhất về phương thức và thời điểm thanh toán cho các khoản chi phí sửa chữa trong hợp đồng.
 6. Các cam kết và điều khoản khác: Bạn cần đảm bảo rằng hợp đồng còn chứa đầy đủ các cam kết và điều khoản khác như bảo đảm chất lượng công việc, bảo vệ tài sản và trách nhiệm về pháp lý.
 7. Luôn đọc kỹ và hiểu rõ hợp đồng trước khi ký kết: Trước khi ký kết hợp đồng, bạn cần đọc kỹ và hiểu rõ tất cả các điều khoản và cam kết trong hợp đồng. Nếu cần, bạn nên hỏi thêm và yêu cầu giải thích các điều khoản mà bạn không hiểu rõ.

Trên đây là một số thông tin về mẫu hợp đồng sửa chữa nhà cùng với hai ví dụ cụ thể. Việc sửa chữa nhà là một việc cần thiết để duy trì và nâng cao giá trị của căn nhà, và việc lập hợp đồng sửa chữa nhà sẽ giúp đảm bảo rằng các công việc sửa chữa được thực hiện đúng cách và đầy đủ. Nếu bạn đang cần tìm kiếm mẫu hợp đồng sửa chữa nhà, bạn có thể tham khảo các trang web về lĩnh vực này hoặc liên hệ với các chuyên gia để được tư vấn chi tiết. Chúc bạn thành công trong việc sửa chữa và bảo trì nhà cửa của mình!