Chính sách bảo hành dịch vụ

Chính sách bảo dịch vụ của công Ty Bảo An cam kết.

  1. Bảo hành với hợp đồng thi công xây dựng nhà mới là 1 năm khi bàn giao nhà cho khách hàng.
  2. Bảo hành với hợp đồng thi công dịch vụ sửa chữa nhà là 1 năm khi bàn giao nhà cho khách hàng
  3. Bảo hành hợp đồng thi công dịch vụ chống thấm là 2 năm khi bàn giao nhà cho khách hàng
  4. Bảo hành hợp đồng thi công dịch vụ sơn nhà là 1 năm khi bàn giao nhà cho khách hàng
  5. Công Ty Xây Dựng Bảo An chịu trách nhiệm bảo hành theo thỏa thuận đã ký trong hợp đồng kinh tế, thương mại.

Mọi điều kiện bảo hành sẽ được ghi chi tiết theo từng mặt hàng cụ thể và Xây Dựng Bảo An cam kết bảo hành theo điều khoản đã ký trong hợp đồng.

Chính sách bảo hành dịch vụ
Chính sách bảo hành dịch vụ