Mẫu đơn xin phép sửa chữa nhà năm 2021

Mẫu đơn xin phép sửa chữa nhà là gì?

Khi muốn sửa chữa hay cải tạo lại một ngôi nhà cũ thì việc xin giấy phép sửa chữa nhà cũng rất quan trọng đối với chủ nhà, Trong nhiều trường hợp khi tiến hành sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở, chủ nhà phải gửi mẫu Thông báo sửa chữa cải tạo nhà ở, công trình cho cá nhân/cơ quan có thẩm quyền. Để xin giấy phép sửa chữa nhà.

Dưới đây là mẫu đơn xin phép sửa chữa nhà mới nhất năm 2021 mới được cấp nhật..

Mẫu đơn sửa chữa nhà 2021
Mẫu đơn sửa chữa nhà 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

TP.HCM, ngày 1 tháng 1năm 2021  

ĐƠN THÔNG BÁO SỬA CHỮA NHÀ Ở

(V/v: Sửa chữa nhà ở tại     .)

 

Kính gửi: …………………..

 

– Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

– Căn cứ Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp Giấy phép xây dựng;

– Căn cứ ……………………………..

 

Tên tôi là:……………………………

CMND số:……………………………… Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp:…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc như sau:

Tôi là chủ sở hữu ngôi nhà tại địa chỉ…………………………….. được cấp Giấy chứng nhận số………………… ngày…./…../……..)

Với lý do sau:

……………………………………………

……………………………………………

Tôi làm đơn này để thông báo cho ……………… biết về thời điểm khởi công xây dựng để sửa chữa căn nhà trên của tôi. Cụ thể:

……………………………………………

……………………………………………

Bên cạnh đó tôi xin gửi kèm theo đơn này những tài liệu, văn bản chứng minh cho những thông tin mà tôi đã nêu trên:

  1. 01 bản sao y hồ sơ thiết kế xây dựng;

2.……………………………………..

Tôi xin cam đoan với Quý cơ quan những thông tin tôi đã nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

                                                                                                                                                                 Người làm đơn

                                                                                                                                                                (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mẫu đơn xin phép sửa chữa nhà để quý khách hàng tham khảo.

Hiện nay, theo khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014, khi sửa chữa, cải tạo nhà ở thì có 02 trường hợp được miễn giấy phép xây dựng gồm:

– Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trình;

– Công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc.

Nguồn: Xây Dựng Bảo An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *